Moje publikacje

Książka pod tytułem „Medycyna na krawędzi” powstała na bazie pracy doktorskiej, którą autor napisał pod kierunkiem prof. Jana Talara i jest wyrazem uznania dla osiągnięć prof. Talara i wszystkich jego współpracowników, które powinny być szerzej znane zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

 

Druga książka „Człowiek umiera tylko raz” opisuje przebieg debaty naukowej, filozoficznej, teologicznej oraz społecznej na temat tych sytuacji chorego, u którego zdiagnozowano śpiączkę, stan wegetatywny lub śmierć mózgową.

 • Człowiek umiera tylko raz

  Na pewno nie jest to książka poświęcona zagadnieniom ściśle praktycznym, związanym z opieką nad chorymi, którzy są w śpiączce bądź postawiono u nich diagnozę stanu wegetatywnego lub śmierci mózgowej. Każdy system służby zdrowia ma w tym względzie jakąś ustaloną praktykę i procedury. Przedstawiam w tej pracy raczej przebieg debaty naukowej, filozoficznej, teologicznej oraz społecznej na temat tych sytuacji chorego, które opatrujemy powyższymi nazwami. Jest więc ona w równym stopniu poświęcona pacjentom co samej medycynie, jej rozwojowi oraz dylematom moralnym, które temu towarzyszą.

 • Medycyna na krawędzi

  Pierwsza polska książka poświęcona zmianom definicji śmierci człowieka w kontekście transplantacji narządów

 • Możliwości oceny stanu świadomości u chorych z uszkodzeniem mózgu we współczesnej praktyce klinicznej i jej konsekwencje etyczne.

   

  Śpiączka, stan wegetatywny i śmierć mózgowa uważane są za stany pacjenta, w których świadomość jest przejściowo lub nieodwracalnie utracona. Czy jednak to popularne przekonanie jest zgodne z prawdą? Zdarzające się raz po raz przypadki chorych, którzy pamiętali to, co się wokół nich działo wtedy, gdy byli „bez kontaktu” zdają się podważać to przekonanie. Na ogół są one jednak w literaturze fachowej pomijane. Spróbujmy jednak zająć się tym zagadnieniem.

 • Wybrane elementy prawa medycznego w różnych państwach

  Praca o pełnym tytule Wybrane elementy prawa medycznego w różnych państwach. Problem śmierci mózgowej. opublikowana jako materiał z Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej "Ku rzeczom nowym naszych czasów " - Inspiracje J.P.II dla współczesności 31. marca 2011.

 • Śmierć mózgowa: fakt naukowy czy konwencja społeczna? Polemiki

  Problem śmierci mózgowej jest tematem prac naukowych oraz doniesień medialnych na całym świecie. Wydaje się jednak, że jego obecność w dyskursie społecznym jest w Polsce relatywnie słaba. Pojawienie się w ostatnim czasie kilku artykułów w "Pulsie" uważam za coś pozytywnego. Chciałbym się odnieść do artykułu* prof. Romualda Bohatyrewicza, pod tytułem "Czy wiemy, kiedy umiera człowiek?", w którym skomentował tezy zawarte w mojej książce "Medycyna na krawędzi", poświęconej problemowi śpiączki, stanu wegetatywnego oraz śmierci mózgowej.