Prace naukowe

  • Dr med. Alan Shewmon

  • Profesor Jan Talar o kryteriach diagnostycznych śmierci mózgowej

    Do krytyków kryteriów diagnostycznych śmierci mózgowej należy prof. Jan Talar, który jest wybitnym specjalistą w dziedzinie rehabilitacji, w tym również rehabilitacji osób z urazem mózgu. Jako szef Kliniki Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy opiekował się on licznymi pacjentami będącymi w stanie śpiączki oraz rehabilitował osoby w stanie wegetatywnym oraz innych w stanach ograniczonej świadomości.