Regulacje prawne

Stwierdzenie śmierci mózgowej jest warunkiem koniecznym do tego, aby pacjent został dawcą narządów. Ważnym źródłem informacji na temat sytuacji prawnej w Polsce, dotyczącej śmierci mózgowej są strony Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT.