Tworzenie się nowego paradygmatu w naukach przyrodniczych