Wybrane elementy prawa medycznego w różnych państwach

Praca o pełnym tytule Wybrane elementy prawa medycznego w różnych państwach. Problem śmierci mózgowej. opublikowana jako materiał z Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej "Ku rzeczom nowym naszych czasów " - Inspiracje J.P.II dla współczesności 31. marca 2011.