Śmierć mózgowa

W Polsce od lat dziewięćdziesiątych obowiązuje definicja śmierci oparta na kryteriach mózgowych, definicja ta jest przedmiotem mojej krytyki, z powodów etycznych i naukowych uważam ją za całkowicie niesłuszną.

Medycyna jako nauka empiryczna nie zajmuje się naturą człowieka od strony duchowej, nie bada, jaka jest relacja między umysłem a materią, ponieważ należy to już do sfery filozofii. W moim najgłębszym przekonaniu pacjenci w stanie śmierci mózgowej są osobami żyjącymi. Nie jest prawdą, że jakiekolwiek doświadczenie medyczne może nam dowieść, iż umysł ludzki ginie razem z ciałem, czy też że jego istnienie ogranicza się tylko do mózgu człowieka. Takie spojrzenie na zgon człowieka wykracza poza naukowe ramy medycyny. Dopóki ciało jest termodynamiczną całością, w której możliwe jest (co obserwowanie zwyczajnych procesów życiowych - dopóty nie można mówić o śmierci organizmu jako całości.

 • Pobrania narządów w Chinach

  Choć ten film pokazuje sytuację ekstremalną, która dotyczy pobrań od więźniów sumiania w Chinach, to jednak coś łaczy go z pobraniami od dwaców w tzw. śmierci mózgowej. Dawcy ci również nie są martwi, na ogół nie są znieczulani podczas pobrania narzadów, nie są prawidlowo leczeni. Im równiez, po stwierdzeniu stanu smierci móżgowej odbiera się prawa pacjenta i prawa obywatelskie. Podaje sie im z reguły środki które paralizują dziłąnie mieśni ale oni również, jak ci dawcy w Chinach, mogą odczuwać ból. Oto film (tylko po angielsku) na ten temat.

  https://www.youtube.com/watch?v=Od3Q6O7HMy8

   

   

   

   

   

 • Regulacje prawne

  Stwierdzenie śmierci mózgowej jest warunkiem koniecznym do tego, aby pacjent został dawcą narządów. Ważnym źródłem informacji na temat sytuacji prawnej w Polsce, dotyczącej śmierci mózgowej są strony Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT.

 • Orzeczenia komitetów bioetycznych

 • Zwolennicy

  Strona w budowie

 • Krytycy

  Kompendium zawierajace prace naukowe, poglądy i dokonania krytyków kryteriów diagnostycznych śmierci mózgowej oraz świadectwa pacjentów, u których taką śmierć stwierdzono  i członków rodzin dawców narządów rozgoryczonych decyzją o zgodzie na pobranie narządów od osób im bliskich.

 • Moje publikacje

  Książka pod tytułem „Medycyna na krawędzi” powstała na bazie pracy doktorskiej, którą autor napisał pod kierunkiem prof. Jana Talara i jest wyrazem uznania dla osiągnięć prof. Talara i wszystkich jego współpracowników, które powinny być szerzej znane zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

   

  Druga książka „Człowiek umiera tylko raz” opisuje przebieg debaty naukowej, filozoficznej, teologicznej oraz społecznej na temat tych sytuacji chorego, u którego zdiagnozowano śpiączkę, stan wegetatywny lub śmierć mózgową.