Śmierć mózgowa

W Polsce od lat dziewięćdziesiątych obowiązuje definicja śmierci oparta na kryteriach mózgowych, definicja ta jest przedmiotem mojej krytyki, z powodów etycznych i naukowych uważam ją za całkowicie niesłuszną.

Medycyna jako nauka empiryczna nie zajmuje się naturą człowieka od strony duchowej, nie bada, jaka jest relacja między umysłem a materią, ponieważ należy to już do sfery filozofii. W moim najgłębszym przekonaniu pacjenci w stanie śmierci mózgowej są osobami żyjącymi. Nie jest prawdą, że jakiekolwiek doświadczenie medyczne może nam dowieść, iż umysł ludzki ginie razem z ciałem, czy też że jego istnienie ogranicza się tylko do mózgu człowieka. Takie spojrzenie na zgon człowieka wykracza poza naukowe ramy medycyny. Dopóki ciało jest termodynamiczną całością, w której możliwe jest (co obserwowanie zwyczajnych procesów życiowych - dopóty nie można mówić o śmierci organizmu jako całości.

 • Regulacje prawne

  Stwierdzenie śmierci mózgowej jest warunkiem koniecznym do tego, aby pacjent został dawcą narządów. Ważnym źródłem informacji na temat sytuacji prawnej w Polsce, dotyczącej śmierci mózgowej są strony Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT.

 • Orzeczenia komitetów bioetycznych

 • Zwolennicy

  Strona w budowie

 • Krytycy

  Kompendium zawierajace prace naukowe, poglądy i dokonania krytyków kryteriów diagnostycznych śmierci mózgowej oraz świadectwa pacjentów, u których taką śmierć stwierdzono  i członków rodzin dawców narządów rozgoryczonych decyzją o zgodzie na pobranie narządów od osób im bliskich.

 • Moje publikacje

  Książka pod tytułem „Medycyna na krawędzi” powstała na bazie pracy doktorskiej, którą autor napisał pod kierunkiem prof. Jana Talara i jest wyrazem uznania dla osiągnięć prof. Talara i wszystkich jego współpracowników, które powinny być szerzej znane zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

   

  Druga książka „Człowiek umiera tylko raz” opisuje przebieg debaty naukowej, filozoficznej, teologicznej oraz społecznej na temat tych sytuacji chorego, u którego zdiagnozowano śpiączkę, stan wegetatywny lub śmierć mózgową.