Orzeczenia komitetów bioetycznych

  • Determination of Death, report

    Raport przygotowany dla Prezydenta USA przez amerykańską Prezydencką Komisję Bioetyczną w grudniu 2008 roku dotyczący kontrowersji związanych z orzecznictwem śmierci. Dokument w języku angielskim.